cho 5 chữ số1,2,3,4,5.lập được tất cả bao nhiêu chữ số có 5 chữ số mà ổ mỗi số có đủ 5 chữ số đã cho.tinh tổng các số lập được? Nhớ giải theo cách lớp

Question

cho 5 chữ số1,2,3,4,5.lập được tất cả bao nhiêu chữ số có 5 chữ số mà ổ mỗi số có đủ 5 chữ số đã cho.tinh tổng các số lập được?
Nhớ giải theo cách lớp 5 nha

in progress 0
Valerie 9 phút 2021-09-09T17:46:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:47:32+00:00

  Ta có:

  5 cách chọn hàng chục nghìn.

  4 cách chọn hàng nghìn.

  3cách chọn hàng trăm.

  2 cách chọn hàng chục.

  1cách chọn hàng đơn vị.

  Có tất cả số số là:

  5×4×3×2×1=120(số)

  Số bé nhất là: 12345

  Số lớn nhất là:54321

  Số sô hạng là 3125

  Tổng dãy sô trên là:

  (54321+12345)×120÷2=3999960

  Đáp sô: -120 số

  3999960

  0
  2021-09-09T17:48:12+00:00

  Đáp án: 3999960

   

  Giải thích các bước giải:

  Có tất cả số :

       5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 ( số ).

  Số bé nhất : 12345.

  Số lớn nhất : 54321.

  Số số hạng : 3125.

  Tổng dãy sô trên :

  Theo công thức, ta có : ( Số lớn + số bé ) x tất cả số : 2 = tổng các số đã lập được ). Từ đó, ta có :

       ( 54321 + 12345 ) × 120 : 2 = 3999960 .

                 Đáp số : 3999960.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )