Cho 50 đường thẳng trong đó không có 3 đường nào thẳng nào cùng đi qua điểm và bất kỳ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau . tính số giao điểm có trong h

Question

Cho 50 đường thẳng trong đó không có 3 đường nào thẳng nào cùng đi qua điểm và bất kỳ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau . tính số giao điểm có trong hình . Mình sẽ vote 5 sao và cám ơn cho ai trả lời đc

in progress 0
Adalynn 7 ngày 2021-09-02T13:48:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:49:28+00:00

  $\text { 1 đường thẳng cắt 49 đường thẳng còn lại }$

  $\text { ⇒ tạo thành 49 giao điểm }$

  $\text { Mà có 50 đường thẳng như thế }$

  $\text { ⇒ tạo được: 50 . 49 = 2450 (giao điểm) }$

  $\text { Mỗi giao điểm được tính 2 lần }$

  $\text { nên: số giao điểm có là: 2450 : 2 = 1225 (giao điểm) }$

  0
  2021-09-02T13:49:56+00:00

  Số giao điểm có trong hình là:
  $50:2=25$ (giao điểm)
  Vậy có 25 giao điểm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )