Cho 50 ml dd Ba(OH)2 2M. Tính nồng độ mol/l của ion Ba2+, ion OH- trong dd thu đc khi a) Thêm vào dd trên 50 ml H2O b) Đun nóng dd trên để thể tích dd

Question

Cho 50 ml dd Ba(OH)2 2M. Tính nồng độ mol/l của ion Ba2+, ion OH- trong dd thu đc khi
a) Thêm vào dd trên 50 ml H2O
b) Đun nóng dd trên để thể tích dd còn 25ml

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-09-12T23:36:25+00:00 1 Answers 173 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:37:27+00:00

  Đáp án:quy mol nhé 

  nBa(OH)2=0.05*2=0.1mol

  vì Ba(OH)2 là chất điện li mạnh —->nBa2+=nBa(OH)2=nOH-/2

  —->nOH-=0.2mol

  a) thể tích dung dịch sau khi thêm V=50ml+50ml=100ml=0.1l

  CMOH-=0.2/0.1=2M

  CMBa2+=0.1/0.1=1M

  b)CMOH-=0.2/0.025=8M

  CMBa2+=0.1/0.025=4M

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )