Cho 50g khí SO3 hợp với nước tạo ra axit H2SO4. Khối lượng axit thu được là (Biết hiệu suất pứ đạt 36%)

Question

Cho 50g khí SO3 hợp với nước tạo ra axit H2SO4. Khối lượng axit thu được là (Biết hiệu suất pứ đạt 36%)

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-19T11:09:15+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:10:36+00:00

  Đáp án: $m_{\text{$H_2SO_4$ (tt)}}=22,05(g)$

  Giải thích các bước giải:

    $SO_3+H_2O→H_2SO_4$

  $n_{SO_3}=\dfrac{50}{80}=0,625(mol)$

  → $n_{H_2SO_4}=0,625(mol)$

  $m_{\text{$H_2SO_4$ (lt)}}=0,625.98=61,25(g)$

  → $m_{\text{$H_2SO_4$ (tt)}}=\dfrac{61,25×36}{100}=22,05(g)$

  0
  2021-07-19T11:10:49+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `22,05g` Axit

  Giải thích các bước giải:

  Do hiệu suất là `36%` nên khối lượng `SO_3` phản ứng là:

  `m_{SO_3.pư}=50.36%=18g`

  `n_{SO_2.pư}={18}/{80}=0,225 mol`

  `PTHH:` `SO_3 + H_2O \to H_2SO_4`

  Theo pt: `n_{H_2SO_4}=n_{SO_3}=0,225 mol`

  `=> m_{H_2SO_4}=0,225.98=22,05g`

  Vậy thu được `22,05g` Axit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )