Cho 51,1g muối halogenua của 2 halogen ở 2 chu kì kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 103, 9 gam hỗn hợp kết tủa . Xác định tên 2 halogen và

Question

Cho 51,1g muối halogenua của 2 halogen ở 2 chu kì kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 103, 9 gam hỗn hợp kết tủa . Xác định tên 2 halogen và số mol mỗi muối ban đầu .

in progress 0
Autumn 6 ngày 2021-12-04T06:41:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:42:32+00:00

  Gọi 2 muối là NaX, NaY

  * Giả sử NaX là NaF (ko tạo kết tủa) => NaY là NaCl 

  => nNaCl= nAgCl= $\frac{103,9}{143,5}$= 0,724 mol 

  => mNaCl= 42,354g < 51,1g (TM)

  => mNaF= 8,746g

  => nNaF= 0,21 mol 

  * Giả sử 2 muối đều tạo kết tủa. Gọi chung là NaR 

  nNaR= nAgR 

  => $\frac{51,1}{23+R}= \frac{103,9}{108+R}$ 

  => 103,9(23+R)= 51,1(108+R) 

  => R= 59,26 (Cl, Br) 

  Vậy NaX là NaCl, NaY là NaBr 

  Gọi a là mol NaCl; b là mol NaBr 

  => 58,5a+ 103b= 51,1 và 143,5a+ 188b= 103,9 

  => a= 0,712 mol; b= 0,009 mol 

  Vậy NaX, NaY có thể là NaF(0,21 mol), NaCl (0,724 mol) hoặc NaCl (0,712 mol), NaBr (0,009 mol)

  0
  2021-12-04T06:42:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )