Cho 56l N2 và 16g H2 vào bình phản ứng. Sau pứ thu dc 44.8l NH3. Tính %V các khí sau pứ và H pứ trên

Question

Cho 56l N2 và 16g H2 vào bình phản ứng. Sau pứ thu dc 44.8l NH3. Tính %V các khí sau pứ và H pứ trên

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-10T03:23:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:24:37+00:00

  Đáp án:

  \({V_{{H_2}}}dư= 11,2l\)

  \({V_{N{H_3}}} = 112l\)

  \(H = \dfrac{{44,8}}{{112}} \times 100\%  = 40\% \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {N_2} + 3{H_2} \to 2N{H_3}\\
  {n_{{N_2}}} = 2,5mol\\
  {n_{{H_2}}} = 8mol\\
  {n_{{N_2}}} < \dfrac{{{n_{{H_2}}}}}{3}
  \end{array}\)

  Suy ra \({H_2}\) dư

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{{H_2}}}dư= 8 – 3 \times 2,5 = 0,5mol\\
   \to {n_{N{H_3}}} = 2{n_{{N_2}}} = 5mol\\
   \to {V_{{H_2}}}dư= 11,2l\\
   \to {V_{N{H_3}}} = 112l\\
   \to H = \dfrac{{44,8}}{{112}} \times 100\%  = 40\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )