cho 5g hỗn hợp 2 muối là caco3 và caso4 vào 250 ml dd hcl 0,2 M. sau khi phảm ứng xảy ra hoàn toàn thu đực 448 cm khối .thành phần phần trăm theo khối

Question

cho 5g hỗn hợp 2 muối là caco3 và caso4 vào 250 ml dd hcl 0,2 M. sau khi phảm ứng xảy ra hoàn toàn thu đực 448 cm khối .thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là ?

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-09-06T19:14:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:15:52+00:00

  Ta có Trong hỗn hợp $CaCO_3$ và $CaSO_4$ khi tác dụng với $HCl$ thì chỉ có $CaCO_3$ tạo ra khí nên ta có:

  $CaCO_3+2HCl→CaCl_2+H_2O+CO_2↑$

  $n_{HCl}=250.0,2/1000=0,05(mol)$

  $n_{CO_2}=448/22,4.1000=0,02(mol)$

  ⇒$n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,02(mol)$

  ⇒$m_{CaCO_3}=0,02.100=2(g)$

  ⇒%$CaCO_3=2.100/5=40$%

  ⇒%$CaSO_4=100-40=60$%

   

  0
  2021-09-06T19:15:52+00:00

  `n_(HCl)=0,25.0,2=0,05(mol)`

  `n_(CO_2)=\frac{0,448}{22,4}=0,02(mol)`

  `CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2+H_2O`

  `0,02`                                                 `0,02`

  `m_(CaCO_3)=0,02.100=2(g)`

  `%m_(CaCO_3)=\frac{2}{5}.100=40%`

  `=>%m_(CaSO_4)=100-40=60%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )