Cho 6,2 g Na2O vào nước thu được 0,5 lít dung dịch A. a) Viết PTHH. b) Tính nồng độ mol của dung dịch A

Question

Cho 6,2 g Na2O vào nước thu được 0,5 lít dung dịch A.
a) Viết PTHH.
b) Tính nồng độ mol của dung dịch A

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-09T20:44:48+00:00 2 Answers 70 views 1

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:46:23+00:00

  Na2O + H2O —> 2NaOH

     0,1                            0,2     mol

  nNa2O= 6,2/62= 0,1 mol

  CM NaOH= 0,2/0,5=0,4M

   

  0
  2021-10-09T20:46:40+00:00

  Đáp án:đây nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )