Cho 6,45g hỗn hợp Mg,Al vào dung dịch H2SO4 loãng , dư thu được 7,28 lít H2. Khối lượng muối khan thu được là?

Question

Cho 6,45g hỗn hợp Mg,Al vào dung dịch H2SO4 loãng , dư thu được 7,28 lít H2. Khối lượng muối khan thu được là?

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-08T17:42:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:43:34+00:00

  Pk

  0
  2021-07-08T17:44:05+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `37,65g`

  Giải thích các bước giải:

  `PTHH:`

  `Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2 `

  `2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2`

  `n_{H_2}=7,28÷22,4=0,325 mol`

  Theo pt: `n_{H_2SO_4} =n_{H_2}=0,325 mol`

  `BTKL:`

  `m_{Muối}=6,45+0,325.98-0,325.2=37,65g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )