Cho 6,4g Cu td với O2.Tính khối lượng sản phẩm thu được

Question

Cho 6,4g Cu
td với O2.Tính khối lượng sản phẩm thu được

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-28T14:55:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:56:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:2Ca+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2CaO$

  $n_{Cu}=\frac{6,4}{64}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CuO}=n_{Cu}=0,1mol.$

  $⇒m_{CuO}=0,1.80=8g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-28T14:56:48+00:00

  2Cu + O2 =nhiệt độ=> 2CuO

  Sản phẩm thu được sau phản ứng là CuO:

  nCu=6,4/64=0,1 (mol)

  Dựa vào pt, ta thấy:

  nCuO=nCu=0,1 (mol)

  => mCuO=0,1.80=8 (g)

  Vậy khối lượng CuO thu được là 8 gam.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )