cho 6,72 lít (đktc) hh khí X gồm c2h2 và c3h4 lội từ từ qua dd brom dư sau pứ thấy khối lượng bình brom tăng 10,8 gam . tính thành phần % thể tích mỗi

Question

cho 6,72 lít (đktc) hh khí X gồm c2h2 và c3h4 lội từ từ qua dd brom dư sau pứ thấy khối lượng bình brom tăng 10,8 gam . tính thành phần % thể tích mỗi khí hh ban đầu

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-30T03:22:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:23:57+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-07-30T03:24:26+00:00

  Đáp án:

  `-` `%V_{C_2H_2}=28,57%`

  `-` `%V_{C_3H_4}=71,43%`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{\text{hh khí}}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\ (mol).`

  `-` `m_{\text{tăng}}=m_{\text{hh khí}}=10,8\ (g).`

  Phương trình hóa học:

  `C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4` (1)

  `C_3H_4 + 2Br_2 \to C_3H_4Br_4` (2)

  `-` Gọi `n_{C_2H_2}` là a (mol), `n_{C_3H_4}` là b (mol).

  `\to a+b=0,3` (*)

  `-` `m_{\text{hh khí}}=10,8\ (g).`

  `\to 26a+40b=10,8` (**)

  `-` Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:

  \(\begin{cases}a+b=0,3\\26a+40b=10,8\end{cases}\to \begin{cases}a=\dfrac{3}{35}\\b=\dfrac{3}{14}\end{cases}\)

  `\to %V_{C_2H_2}=\frac{\frac{3}{35}\times 22,4}{6,72}\times 100%=28,57%`

  `\to %V_{C_3H_4}=\frac{\frac{3}{14}\times 22,4}{6,72}\times 100%=71,43%`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )