cho 6.93g hỗn hợp gồm Mg va Al dạng bột tác dụng hết vs dung dịch HCL, thu đc dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dd A thì thu đc 31.425 muối khan. Hỏi thàn

Question

cho 6.93g hỗn hợp gồm Mg va Al dạng bột tác dụng hết vs dung dịch HCL, thu đc dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dd A thì thu đc 31.425 muối khan. Hỏi thành phần % theo khối lương của Mg va Al trong hỗn hợp

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-11-12T13:32:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:33:37+00:00

  Đáp án:

  $\% mMg  = 41,56\% $

  $\% mAl = 58,44\% $

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  hh: Mg(a\,mol),Al(b\,mol)\\
  24a + 27b = 6,93\\
  95a + 133,5b = 31,425\\
  → a = 0,12;b = 0,15\\
  \% mMg = \dfrac{{0,12 \times 24}}{{6,93}} \times 100\%  = 41,56\% \\
  \% mAl = 100 – 41,56 = 58,44\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-11-12T13:34:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chọn câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )