Cho 6,9g một nguyên tố nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước thu được dung dịch X. Để trung hoà dung dịch X cần 500ml dung dịch HCl 0,6M. Xác định nguyê

Question

Cho 6,9g một nguyên tố nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước thu được dung dịch X. Để trung hoà dung dịch X cần 500ml dung dịch HCl 0,6M. Xác định nguyên tố đó

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-26T19:00:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:01:55+00:00

  Gọi kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IA là: X và Y (MX < MY)

  Gọi kim loại chung của hai kim loại này là 

             2 + 2H2O  –>  2OH + H2    (1)

  (mol)   0,5                                 0,25

  Ta có: nH2 = 5,6/22,4 =  0,25 (mol). Từ (1) => nA = 0,5(mol)

  => MA = 10,2/0,5= 20, 4 => MX < MA = 20, 4 < MY

  Vậy X là Li (M = 7) và Y là Na ( M=23)

  0
  2021-10-26T19:02:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi kim loại cần tìm là R

  PTHH :

  R + H2O → ROH + 1/2 H2

  ROH + HCl → RCl + H2O

  có nHCl = 0,5.0,6 = 0,3 mol

  Theo PT trên , nR = nROH = nHCl = 0,3 mol

  có mR = 0,3.R = 6,9 gam

  ⇒ R = $\frac{6,9}{0,3}$ = 23 (Natri) 

  Vậy kim loại cần tìm là Natri

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )