Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F bất kỳ. CMR a/ vecto AB+BC+DE+CD=AF+FE b/vecto AD+BE+CF=AF+BD+CE c/vecto AB+CD-AE=CB-DE d/vecto AC+CD-EC=AE-DB+CB

Question

Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F bất kỳ. CMR
a/ vecto AB+BC+DE+CD=AF+FE
b/vecto AD+BE+CF=AF+BD+CE
c/vecto AB+CD-AE=CB-DE
d/vecto AC+CD-EC=AE-DB+CB

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-01T00:26:48+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:28:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) vecto AB + BC + DE + DC = AF + FE

  ⇔ vecto AC + CE = AE

  ⇔ vecto AE = AE ( đúng )

  b) vecto AD + BE + CF = AF + BD + CE

  ⇔ vecto AD + BE + CF – AF – BD – CE = vecto 0

  ⇔ vecto AD – BD + BE – CE + CF – AF = vecto 0

  ⇔ vecto BA + CB + AC = vecto 0

  ⇔ vecto AC + AC = vecto 0

  ⇔ vecto 0 + 0 = vecto 0 ( đúng )

  c) vecto AB + CD – AE = CB – DE

  ⇔ vecto AB + CD – AE – CB + DE = vecto 0

  ⇔ vecto AB – CB + CD + DE – AE = vecto 0

  ⇔ vecto CA + CE – AE = vecto 0

  ⇔ vecto AE – AE = vecto 0

  ⇔ vecto 0 – 0 = vecto 0 ( đúng )

  d) vecto AC + CD – EC = AE – DB + CB

  ⇔ vecto AC + CD – EC – AE – DB + CB = vecto 0

  ⇔ vecto AD – CA – CD = vecto 0

  ⇔ vecto DC – CD = vecto 0

  ⇔ vecto 0 – 0 = vecto 0 ( đúng )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )