Cho 6 số tn liên tiếp chứng tỏ rằng trong đó có 1 số chia hết cho 6

Question

Cho 6 số tn liên tiếp chứng tỏ rằng trong đó có 1 số chia hết cho 6

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-09-16T18:00:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:02:03+00:00

  Đáp án:

  123456

  Giải thích các bước giải: vì trong 6 số trên có số 6 : hết cho 6 là đủ những ý đề cho ta

  0
  2021-09-16T18:02:35+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì 6 số nguyên liên tiếp nên khi chia lần lượt các số đó cho 6 sẽ được dư thuộc tập {0.1.2.3.4.5} => có 1 số chia hết cho 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )