cho 60d nha hi vong cac ban giai duoc Viết các phương trình hóa học khi cho: a) Khí Clo tác dụng với Fe, H2, H2O, NaOH. b) Axit clohidric tác dụng với

Question

cho 60d nha hi vong cac ban giai duoc
Viết các phương trình hóa học khi cho:
a) Khí Clo tác dụng với Fe, H2, H2O, NaOH.
b) Axit clohidric tác dụng với Fe, CuO, Al(OH)3, CaCO3.
c) Khí oxi tác dụng với Al, H2, P, CH4.
d) Khí sunfurơ tác dụng với H2S, dung dịch Br2, NaOH, H2O.
e) Khí hidrosunfua tác dụng với NaOH, O2 thiếu, O2 dư, CuSO4.

in progress 0
Amaya 4 giờ 2021-10-24T01:06:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:07:43+00:00

  a, 

  $2Fe+ 3Cl_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2FeCl_3$

  $H_2+ Cl_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2HCl$

  $Cl_2+ H_2O \rightleftharpoons HCl+ HClO$

  $Cl_2+ 2NaOH \to NaCl+ NaClO+ H_2O$

  b,

  $Fe+ 2HCl \to FeCl_2+ H_2$

  $CuO+ 2HCl \to CuCl_2+ H_2O$ 

  $Al(OH)_3+ 3HCl \to AlCl_3+ 3H_2O$

  $CaCO_3+ 2HCl \to CaCl_2+ CO_2+ H_2O$ 

  c,

  $4Al+ 3O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2Al_2O_3$

  $2H_2+ O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2H_2O$

  $4P+ 5O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2P_2O_5$ 

  $CH_4+ 2O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to CO_2+ 2H_2O$ 

  d,

  $SO_2+ 2H_2S \to 3S+ 2H_2O$ 

  $SO_2+ NaOH \to NaHSO_3$

  $SO_2+ Br_2+ 2H_2O \to 2HBr+ H_2SO_4$

  $SO_2+ H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$

  e, 

  $NaOH+ H_2S \to NaHS+ H_2O$

  $H_2S+ \frac{1}{2}O_2 (thiếu) \buildrel{{t^o}}\over\to S+ H_2O$ 

  $H_2S+ \frac{3}{2}O_2 (dư) \buildrel{{t^o}}\over\to SO_2+ H_2O$

  $CuSO_4+ H_2S \to CuS+ H_2SO_4$

  0
  2021-10-24T01:08:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  $2Fe+3Cl2—>2FeCl3$

  $Cl2+H2—to–>2HCl$

  $H2O+Cl2–>HCl+HClO$

  $2NaOH+Cl2—>NaClO+NaCl+H2O$

  b)

  $Fe+2HCl—>Fecl2+H2$

  $CuO+2HCl—>CuCl2+H2O$

  $2Al(OH)3+6HCl—>2AlCl3+3H2O$

  $CaCO3+2HCl—>CaCl2+H2O+CO2$

  c)

  $2H2S+4SO2–>2H2O+3SO2$

  $Br2+SO2+2H2O–>H2SO4+HBr$

  $2NaOH+SO2–>Na2SO3+H2O$

  $H2O+SO2–>H2SO3$

  e)

  $H2S+2NaOH–>Na2S+2H2O$

  $2H2S+3O2–>2SO2+2H2O$

  $2H2S+O2–>2S+2H2O$

  $H2S+CuSO4–>CuS+H2SO4$

  #Mình viết lần lượt từng chất bạn nói nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )