Cho 7,2g kim loại hóa trị II phản ứng hoàn toàn 0,6 mol HCl.Xác định kim loại đã dùng.

Question

Cho 7,2g kim loại hóa trị II phản ứng hoàn toàn 0,6 mol HCl.Xác định kim loại đã dùng.

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-02T20:03:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:04:57+00:00

  gọi kl là A

  =>A+2HCl=>ACl2+H2

  ta có nHCl=0.6(mol)

  =>nA=$\frac{0.6}{2}$=0.3(mol) 

  =>MA=$\frac{7.2}{0.3}$=24 

  vậy kl cần tìm là magie (Mg)

   

  0
  2021-10-02T20:05:04+00:00

  $n_R=\dfrac{7,2}{M_R}(mol)$

  Gọi kim loại hóa trị II là R

  $PTPU : R+2HCl\to RCl_2+H_2↑$

  Theo pt :

  $n_R=1/2.n_{HCl}=1/2.0,6=0,3mol$

  $⇒\dfrac{7,2}{M_R}=0,3$

  $⇒M_R=\dfrac{7,2}{0,3}=24(Mg)$

  Vậy kim loại đã dùng là Mg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )