Cho 7,45 gam muối clorua của một kim loại kiềm tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa trắng công thức của muối kim loại kiềm đó là

Question

Cho 7,45 gam muối clorua của một kim loại kiềm tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa trắng công thức của muối kim loại kiềm đó là

in progress 0
Gianna 3 ngày 2021-12-07T01:24:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:25:44+00:00

  Đáp án:

   KF

  Giải thích các bước giải:

  gọi CTTQ của muối halogen là MX

  PTHH MX + AgNO3 —-> AgX + MNO3

  ta có số mol của MX = số mol của AgX

  => 4,25M+X4,25M+X=14,35108+X14,35108+X <=> 459+4,25X=14,35M+14,35X

  <=> 14,35M+10X=459

  + nếu X là Flo thì M=19(kali)

  + nếu X là Clo thì M=7,24 (loại)

  tương tự ta bạn tính ra sẽ loại luôn Brom và Iot

  vậy muối halogen đó là KF

  0
  2021-12-07T01:25:44+00:00

  Đáp án:KCl

   

  Giải thích các bước giải: gọi KL kiềm chưa biết là X ta có

  PTHH: XCl + AgNO3 => AgCl + XNO3

  n AgCl= nXCl= 14,35/143,5=0,1mol

  -> M XCl= m/n= 7,45/0,1= 74,5

  -> M X= MXCl – M Cl=74,5 – 35,5= 39

  => KL X là Kali (K) => muối KCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )