Cho 7g hỗn hợp X gồm phenol và ethanol tác dụng vs Na dư thu được 1.12 lít H2(đktc).tính % khối lượng mỡi chất trong hỗn hợp X

Question

Cho 7g hỗn hợp X gồm phenol và ethanol tác dụng vs Na dư thu được 1.12 lít H2(đktc).tính % khối lượng mỡi chất trong hỗn hợp X

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-07-20T14:02:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:03:31+00:00

  Đáp án:

   32,86% và 67,14%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2{C_6}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}ONa + {H_2}\\
  2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\\
  hh:{C_2}{H_5}OH(a\,mol),{C_6}{H_5}OH(b\,mol)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  46a + 94b = 7\\
  0,5a + 0,5b = 0,05
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = b = 0,05\\
  \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,05 \times 46}}{7} \times 100\%  = 32,86\% \\
  \% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = 100 – 32,86 = 67,14\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )