Cho 8,1g Al tác dụng với dung dịch HCl 1,5M a) Tính thể tích dung dịch đã dùng b) Tính nồng độ mol của muối tạo thành

Question

Cho 8,1g Al tác dụng với dung dịch HCl 1,5M
a) Tính thể tích dung dịch đã dùng
b) Tính nồng độ mol của muối tạo thành

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-24T21:45:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:47:03+00:00

  a) $n_{Al}=$ $\frac{8,1}{27}=0,3(mol)$ 

  $2Al+6HCl_{}→$ $2AlCl_{3}$ $+3H_{2}$

   2…….6…………………2……………………..3

   0,3…0,9………………0,3…………………0,45(mol)

  $V_{HCl}=$ $\frac{0,9}{1,5}=0,6(ml)$

  b)$CM_{AlCl3}=$ $\frac{0,3}{0,6}=0,5M$ 

     

  0
  2021-09-24T21:47:07+00:00

  Đáp án:

  \(a,\ V_{HCl}=0,6\ lít.\\ b,\ C_{M_{AlCl_3}}=0,5\ M.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ PTHH:2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑\\ n_{Al}=\dfrac{8,1}{27}=0,3\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{HCl}=3n_{Al}=0,9\ mol.\\ ⇒V_{HCl}=\dfrac{0,9}{1,5}=0,6\ lít.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,3\ mol.\\ V_{\text{dd spư}}=V_{\text{dd tpư}}=0,6\ lít.\\ ⇒C_{M_{AlCl_3}}=\dfrac{0,3}{0,6}=0,5\ M.\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )