cho 8.3 gam hỗn hợp al và fe tác dụng với dung dịch hcl dư thấy có 5.6 lít khí H2 thoát ra ở đktc. tính khối lượng muối clorua thu được

Question

cho 8.3 gam hỗn hợp al và fe tác dụng với dung dịch hcl dư thấy có 5.6 lít khí H2 thoát ra ở đktc. tính khối lượng muối clorua thu được

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-17T06:05:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:06:54+00:00

  Đáp án:

  \(m_{\text{muối}}=26,05\ g.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(PTHH:\\ 2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑\ (1)\\ Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2↑\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Cl^{-}}=n_{HCl}=2n_{H_2}=0,5\ mol.\\ ⇒m_{\text{muối}}=m_{\text{kim loại}}+m_{Cl^{-}}=8,3+0,5\times 35,5=26,05\ g.\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-17T06:07:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2=0,25(mol)

   2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 (1)

   Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 (2)

   Gọi nAl = x => nH2 (1)=3/2.x

          nFe = y => nH2 (2) =y

  Ta có hệ:

     3/2. x + y=0,25

     27x+56y=8,3

      => x= 0,1(mol) ; y=0,1 (mol)

   nAlCl3=nAl=0,1 (mol) => mAlCl3 =13,35 (g)

   nFeCl2 = nFe =0,1 (mol) => mFeCl2=12,7 (g)

      m muối clorua = 13,35 + 12,7=26,05 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )