Cho 8,4 gam sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 2M a/. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra b/. Tính thể tích hiđro thu được ở điều kiện tiêu chu

Question

Cho 8,4 gam sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 2M
a/. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra
b/. Tính thể tích hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
c/. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng cho phản ứng

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-16T11:44:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:46:42+00:00

  Đáp án:

   b) 3,36l

  c) 0,15l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  nFe = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{8,4}}{{56}} = 0,15\,mol\\
  n{H_2} = nFe = 0,15\,mol\\
   \Rightarrow V{H_2} = 0,15 \times 22,4 = 3,36l\\
  c)\\
  nHCl = 2n{H_2} = 0,3\,mol\\
   \Rightarrow VHCl = \dfrac{{0,3}}{2} = 0,15l
  \end{array}\)

  0
  2021-10-16T11:46:46+00:00

  Đáp án:pthh:

  a)2fe +2hcl mũi tên 2fecl +h2

   2           2                 2       1 mol

    0,15    0,15           0,15    0,075 mol

   nFe =M/m=8,4/56=0,15 mol

  b)vH2=n*22,4=0,075*22,4=1,68 l

  c)vHCl=0,15*2=0,3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )