Cho 8,4g sắt tác dụng hết với dung dịch loãng có chứa 19,6g axit sunfuric H2SO4 thì sinh ra sắt (II) sunfat FeSO4 và khí hiđro. a. Chất nào còn dư s

Question

Cho 8,4g sắt tác dụng hết với dung dịch loãng có chứa 19,6g axit sunfuric H2SO4 thì sinh ra sắt (II) sunfat FeSO4 và khí hiđro.
a. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? Nếu cho quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng, quỳ tím sẽ chuyển sang màu gì? Vì sao?

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-11-26T10:17:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:18:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-26T10:19:05+00:00

  Đáp án:

   4,9 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nFe = \frac{{8,4}}{{56}} = 0,15\,mol\\
  n{H_2}S{O_4} = \frac{{19,6}}{{98}} = 0,2\,mol\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  \frac{{0,15}}{1} < \frac{{0,2}}{1}
  \end{array}\)

  =>H2SO4 dư

  nH2SO4 dư=0,2-0,15=0,05 mol

  mH2SO4=0,05×98=4,9 g

  Cho quỳ tím vào dd spu quỳ tím sẽ chuyển sang màu đỏ vì có H2SO4 dư

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )