cho 8,5 g hỗn hợp hai kim loại kiềm nằm ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng với h2o ra 3,36 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn A.xác định tên hai kim loại kiềm B

Question

cho 8,5 g hỗn hợp hai kim loại kiềm nằm ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng với h2o ra 3,36 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn
A.xác định tên hai kim loại kiềm
B. tính nồng độ mol của dung dịch bazơ tạo thành

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-05T17:53:46+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:55:43+00:00

  a.

  -Gọi 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp là: $R$

  Vì $R$ là kim loại kiềm ⇒ $R$ hóa trị $I$

  $n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$ 

  $2R+2H_2O→2ROH+H_2↑$

   0,3                                        ←  0,15         (mol)     

  $M_R=\frac{8,5}{0,3}≈28,33(g/mol)$ 

  $⇒23<M_R<39$

  $⇒23<28,33<39$

  ⇒ $R$ là nguyên tố $ Na;K$

  b.

  -Chưa có $V$ nên không tính được nồng độ mol nha em

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )