Cho 8,775 gam NaCl ( muối ăn) vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 dư.Sau phản ứng thu được m gam kết tủa trắng.Giá trị của m là?

Question

Cho 8,775 gam NaCl ( muối ăn) vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 dư.Sau phản ứng thu được m gam kết tủa trắng.Giá trị của m là?

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-08-04T08:45:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T08:47:04+00:00

  Đáp án: $21,525g$

   

  Giải thích các bước giải:

   $n_{NaCl}=\dfrac{8,775}{58,5}=0,15(mol)$

  $NaCl+AgNO_3\to AgCl+NaNO_3$

  $\to n_{AgCl}=n_{NaCl}=0,15(mol)$

  $\to m=0,15.143,5=21,525g$

  0
  2021-08-04T08:47:31+00:00

  Đáp án:

   `m=21,525(g)`

  Giải thích các bước giải:

   `n_{NaCl}=\frac{8,775}{58,5}=0,15(mol)`

  `NaCl+AgNO_3->AgCl+NaNO_3`

  Theo phương trình

  `n_{AgCl}=n_{NaCl}=0,15(mol)`

  `=>m=m_{\downarrow}=m_{AgCl}=0,15.143,5=21,525(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )