Cho 8.8 gam hỗn hợp đồng và magie tác dụng hoàn toàn với khí clo thu được 23gam hỗn hợp 2 muối. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Question

Cho 8.8 gam hỗn hợp đồng và magie tác dụng hoàn toàn với khí clo thu được 23gam hỗn hợp 2 muối. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Brielle 1 tuần 2021-11-30T15:09:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:10:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-30T15:10:50+00:00

  Đáp án:

  Gọi số mol

  Cu: x mol ; Mg: y mol

   $ Cu + Cl_{2} \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow  CuCl_{2}$ 

     x                             x

  $Mg + Cl_{2} \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow   MgCl_{2}$

  y                               y

  64x+24y=8,8

  135x+95y=23

  =>$\left \{ {{x=0,1} \atop {y=0,1}} \right.$ 

  mCu=0,1.64=6,4g

  mMg=0,1.24=2,4g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )