cho 8 sách toán, 7 sách lý, 3 sách tiếng anh. hỏi có bao nhiêu cách xếp a) sách toán kề nhau b) sách toán , sách tiếng anh kề nhau c) sách cùng loại

Question

cho 8 sách toán, 7 sách lý, 3 sách tiếng anh. hỏi có bao nhiêu cách xếp
a) sách toán kề nhau
b) sách toán , sách tiếng anh kề nhau
c) sách cùng loại kề nhau
mọi người giải chi tiết giúp em với ạ

in progress 0
Sadie 13 phút 2021-09-10T02:42:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:43:58+00:00

  Đáp án:

  a) cho 8 sách toán là một nhóm => có 8! cách sắp xếp nhóm này

  xếp tùy ý số sách còn lại => có 10! cách

  có 11 cách để di chuyển nhóm này

  => tổng số cách: 8!x10!x11 cách

  c) coi sách toán là một nhóm=> có 8! cách sắp xếp nhóm này

  sách anh là một nhóm=> có 3! cách sắp xếp nhóm này

  sách lý là một nhóm => có 7! cách sắp xếp nhóm này

  có 3! cách sắp xếp 3 nhóm

  => có 8!x7!x3!x3! cách

  b) coi sách toán và tiếng anh là một nhóm=>có 11! cách sắp xếp nhóm này

  xếp tùy ý các sách còn lại ta có 7! cách

  có 8 cách để di chuyển nhóm này

  => có 11!x7!x8 cách

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )