cho 8a3b chia hết cho 5 và 18. tìm a và b

Question

cho 8a3b chia hết cho 5 và 18. tìm a và b

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-23T08:48:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:49:58+00:00

  Ta có: ( 5; 18)= 1

  nên 8a3b⋮ 5.18 hay 8a3b⋮ 90 hay 8a3b⋮ 9.10

  Vậy 8a3b chia hết cho 9 và 10

  Để 8a3b⋮ 10 thì b=0

  Để 8a30⋮ 9 thì 8+a+3+0⋮ 9

  ⇔ 11+a⋮ 9

  ⇔ a=7

  Vậy a=7, b=0

  0
  2021-07-23T08:50:27+00:00

  Đáp án:a=7,b=0

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì 8a3b chia hết cho 5 và 18 

  Nên 8a3b chia hết cho 2,9,5 (Vì 18=2.9 và (2,9)=1)

  Vì 8a3b chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng của nó phải là 0=> b=0

  8a30 chia hết cho 9=>8+a+3+0 chia hết cho 9 

                                  =>11+a chia hết cho 9

  Mà a là chữ số =>a=7 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )