Cho 9,2 gam natri vào 200 gam dung dịch chứa Fe2(SO4)3 4% và Al2(SO4)3 6,84%. Sau phản ứng, lọc tách kết tủa và đem nung đến khối lượng không đổi. Tín

Question

Cho 9,2 gam natri vào 200 gam dung dịch chứa Fe2(SO4)3 4% và Al2(SO4)3 6,84%. Sau phản ứng, lọc tách kết tủa và đem nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung?

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-20T18:28:25+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:30:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2$
  $n_{NaOH} = n_{Na} = \dfrac{9,2}{23} = 0,4(mol)$

  $n_{Fe_2(SO_4)_3} = \dfrac{200.4\%}{400} = 0,02(mol)$
  $n_{Al_2(SO_4)_3} = \dfrac{200.6,84\%}{342} = 0,04(mol)$
  $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \to 2Fe(OH)_3 + 3Na_2SO_4$

  $0,02$                       $0,12$             $0,04$                                       $(mol)$  

  $Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \to 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4$
  $0,04$                       $0,24$            $0,08$                                         $(mol)$

  $n_{NaOH\ còn} =0,4 – 0,12 – 0,24 = 0,04(mol)$

  $Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O$

  $0,04$              $0,04$

  Vậy kết tủa gồm :

  $Fe(OH)_3 : 0,04(mol)$
  $Al(OH)_3 : 0,08 – 0,04 = 0,04(mol)$
  $2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 3H_2O$

  $0,04$                      $0,02$                                    $(mol)$

  $2Al(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O$

  $0,04$                      $0,02$                                    $(mol)$

  Vậy, sau khi nung :

  $m_{chất\ rắn} = 0,02.160 + 0,02.102 = 5,24(gam)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )