Cho 9,2g hỗn hợp Al và Zn tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí So2. Tính V

Question

Cho 9,2g hỗn hợp Al và Zn tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí So2. Tính V

in progress 0
Ruby 43 phút 2021-10-10T15:51:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:52:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi nAl = a mol, nZn = b mol.

  Ta có: 27a + 65b = 9,2 (*)

           3a + 2b = 0,5 (**)

  Giải (*), (**): a = b = 0,1 mol.

  mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

  sai thì bạn thông cảm

  0
  2021-10-10T15:52:55+00:00

  Đáp án:

   5,6l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nAl = nZn = a\,mol\\
  27a + 65b = 9,2 \Rightarrow a = 0,1\\
  2Al + 6{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  Zn + 2{H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  nS{O_2} = 0,1 \times 1,5 + 0,1 = 0,25\,mol\\
   \Rightarrow VS{O_2} = 0,25 \times 22,4 = 5,6l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )