Cho 9,2g kim loại I tác dụng với khí Cl, thu được 23,4 g muối, tìm tên kim loại.

Question

Cho 9,2g kim loại I tác dụng với khí Cl, thu được 23,4 g muối, tìm tên kim loại.

in progress 0
Natalia 3 giờ 2021-09-08T14:25:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:26:28+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \text{Kim loại L là Natri (Na).}\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} \text{Gọi hóa trị của kim loại là x.}\\ PTHH:2L+Cl_2\xrightarrow{t^o} 2LCl_x\\ \text{Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có:}\\ m_{Cl_2}=m_{\text{muối}}-m_{L}=23,4-9,2=14,2\ g.\\ ⇒n_{Cl_2}=\dfrac{14,2}{71}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{L}=\dfrac{2}{x}n_{Cl_2}=\dfrac{0,4}{x}\ (mol)\\ ⇒M_{L}=\dfrac{9,2}{\dfrac{0,4}{x}}=23x\ (g/mol)\\ \text{Với x = 1 thì $M_{L}=23\ (g/mol)$ (Na)}\\ \text{Với x = 2 thì $M_{L}=46\ (g/mol)$ (Loại)}\\ \text{Với x = 3 thì $M_{L}=69\ (g/mol)$ (Loại)}\\ ⇒\text{Kim loại L là Natri (Na).}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T14:27:02+00:00

  -Gọi kim loại hóa trị $I$ là :$R$

  $2R+Cl_2→2RCl$

  T thấy:$n_R=n_{RCl}$

       $⇔\frac{9,2}{R}= \frac{23,4}{35,5}$ 

       $⇔R=23(g/mol)$

  ⇒R là nguyên tố Natri($Na$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )