Cho 9,65g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng với ddHCl 20% vừa đủ, thấy thoát ra 7,28l khí (đktc) và dd A. Tính % khối lượng Mỗi Kim loại trong hỗn

Question

Cho 9,65g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng với ddHCl 20% vừa đủ, thấy thoát ra 7,28l khí (đktc) và dd A. Tính % khối lượng Mỗi Kim loại trong hỗn hợp

in progress 0
Valerie 6 ngày 2021-12-05T07:20:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:22:39+00:00

  Đáp án:

  %mFe=58% ->%mAl=42%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Fe là x; Al là y

  -> 56x+27y=9,65

  Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  Al + 3HCl —> AlCl3 + 3/2H2

  -> nH2=nFe + 1,5nAl=x+1,5y=7,28/22,4=0,325 mol

  -> Giải được: x=0,1; y=0,15

  -> mFe=0,1.56=5,6 gam ->%mFe=5,6/9,65=58% ->%mAl=42%

  0
  2021-12-05T07:22:40+00:00

  Đáp án:

   Gọi mol của Al là x 

         mol của Fe là y 

  2Al    +    6HCl     —>   2AlCl3    +   3H2

    x                                                       1.5x

  Fe      +    2HCl     —>    FeCl2     +      H2

   y                                                            y

  Mol của H2 =  7.28/ 22.4  = 0.325 (mol)

  => 1.5x + y = 0.325                       *

  Mà hỗn hợp 2 kim loại = 9.65

  => 27x + 56y = 9.65                      **

  Giải phương trình * và ** được x= 0.15

                                                    y= 0.1

  Vậy %Al = 0.15*27 / 9.65 * 100= 41.96%

         %Fe = 0.1*56 / 9.65 * 100 = 58.03%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )