cho a = 1 + 2 + 2 mũ 2 + …… + 2 mũ 2002 và b = 2 mũ 2003 – 1 so sánh a và b

Question

cho a = 1 + 2 + 2 mũ 2 + …… + 2 mũ 2002
và b = 2 mũ 2003 – 1
so sánh a và b

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-07-06T08:49:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:51:25+00:00

  Đáp án: A<B

   

  Giải thích các bước giải:
  ⇒ 2A = 2 + 2² + 2³ + $2^{4}$  + $2^{5}$  +….. $2^{2000}$ +$2^{2003}$ 

  ⇒ 2A -A = $2^{2003}$ – 1 
  ⇒ A = $2^{2003}$ – 1 

  ⇒ A

   cho tui xin câu trả lời hay nhất ạ

  0
  2021-07-06T08:51:39+00:00

  Đáp án:

   $A=B$

  $\text{Tâm Langửi bạn}$

  Giải thích các bước giải:

   $A=1+2+2^2+…+2^{2002}$

  $⇒2A=2+2^2+…+2^{2003}$

  $⇒2A-A=2+2^2+…+2^{2003}-(1+2+2^2+…+2^{2002})$

  $⇒A=2^{2003}-1$

  Vì $B=2^{2003}-1$

  Do đó $A=B$

  Xin câu trả lời hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )