Cho A =(1,2,3,4,5,6,7) từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau

Question

Cho A =(1,2,3,4,5,6,7) từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-08-23T06:29:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:30:37+00:00

  Đáp án

  2520

  Giải thích các bước giải:

  Gọi abcde là số tự nhiên gồm 5 chữ số

  Chọn a có 7 cách chọn

  Chọn b có 6 cách ( b khác a )

  Chọn c có 5 cách ( c khác b,a)

  Chọn d có 4 cách ( d khác a,b,c )

  Chọn e có 3 cách ( e khác a,b,c,d)

  => Theo quy tắc nhân, ta có: 7.6.5.4.3=2520(số)

   

  0
  2021-08-23T06:30:51+00:00

  Đáp án:

   2520

  Giải thích các bước giải:

  Gọi \(\overline {abcde} \) là số tự nhiên gồm 5 chữ số

  Chọn a có 7 cách chọn

  Chọn b có 6 cách ( b khác a )

  Chọn c có 5 cách ( c khác b,a)

  Chọn d có 4 cách ( d khác a,b,c )

  Chọn e có 3 cách ( e khác a,b,c,d)

  => Số cách chọn được số tự nhiên có 5 cs khác nhau : 7.6.5.4.3=2520

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )