Cho A(1,2), B(3,4), C(1,5) a. Xác định tọa độ D để ABCD là hbh B. Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

Question

Cho A(1,2), B(3,4), C(1,5)
a. Xác định tọa độ D để ABCD là hbh
B. Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-15T15:55:47+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:57:45+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Để ABCD là hbh ⇔ vectoAB=vectoDC

  ⇔ D(-1;3)

  b) x=(1+3+1):3=5/3

  y= (2+4+5)/3=11/3

  ⇒G(5/3;11/3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )