cho A = 1 phần 5- 1 phần 7+1 phần 17-1 phần 31+1 phần 65 -1 phần 127.so sánh A với 1 phần 9 ?

Question

cho A = 1 phần 5- 1 phần 7+1 phần 17-1 phần 31+1 phần 65 -1 phần 127.so sánh A với 1 phần 9 ?

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-05T11:05:57+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:07:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A = 1/5 – 1/7 + 1/17 – 1/31 + 1/65 – 1/127

      = 9/100

      =0,09

  1/9=0,111

  thế nên A<1/9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )