Cho A=3^0 +3^1+3^2+……..+3^2011+3^2012.Chứng minh A chia hết cho 40. (Bài này mn giải rõ cho mình nhé.Nếu không thì coi như vi phạm nha!!!)

Question

Cho A=3^0 +3^1+3^2+……..+3^2011+3^2012.Chứng minh A chia hết cho 40.
(Bài này mn giải rõ cho mình nhé.Nếu không thì coi như vi phạm nha!!!)

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-08-15T23:27:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:29:07+00:00

                  A=3^0+3^1+3^2+3^3+……+3^2011+3^2012 chia hết cho 40

  Vì 3^0+3^1+3^2+3^3=1+3+9+27=40 .

  ⇒3^0+3^1+3^2+3^3 chia hết cho 40 hay A chia hết cho 40          (cách giải)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )