cho A (3;2) V(O,k=-1) (A) = ( A’) .tìm A’

Question

cho A (3;2) V(O,k=-1) (A) = ( A’) .tìm A’

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-04T09:09:58+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:11:35+00:00

  $A'(x’;y’)$ là ảnh của $A(3;2)$ qua phép vị tự tâm $O,k=-1$

  Ta có biểu thức toạ độ: $\left\{\begin{matrix}
  x’=kx & \\ 
  y’=ky & 
  \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
  x’=-3 & \\ 
  y’=-2 & 
  \end{matrix}\right.
  \Rightarrow A'(-3;-2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )