Cho A= 3 mũ 1 +3 mũ 2 +…+ 3 mũ 2015 +3 mũ 2016 Tìm STN n biết rằng 2.A =3 = 3 mũ n

Question

Cho A= 3 mũ 1 +3 mũ 2 +…+ 3 mũ 2015 +3 mũ 2016 Tìm STN n biết rằng 2.A =3 = 3 mũ n

in progress 0
Mackenzie 16 phút 2021-09-15T19:59:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:00:14+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  A = {3^1} + {3^2} + {3^3} + …. + {3^{2015}} + {3^{2016}}\\
  \Rightarrow 3A = {3^2} + {3^3} + {3^4} + …. + {3^{2016}} + {3^{2017}}\\
  \Rightarrow 3A – A = \left( {{3^2} + {3^3} + {3^4} + …. + {3^{2017}}} \right) – \left( {{3^1} + {3^2} + …. + {3^{2016}}} \right)\\
  \Rightarrow 2A = {3^{2017}} – 3\\
  \Rightarrow 2A + 3 = {3^{2017}}\\
  \Rightarrow n = 2017
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )