cho a/30 = b/10 = c/6 = d/5 và a + b + c + d = 10,2 tìm a , b , c , d .

Question

cho a/30 = b/10 = c/6 = d/5 và a + b + c + d = 10,2
tìm a , b , c , d .

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-02T15:13:26+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:14:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  \(\begin{array}{l}\frac{a}{{30}} = \frac{b}{{10}} = \frac{c}{6} = \frac{d}{5} = \frac{{a + b + c + d}}{{30 + 10 + 6 + 5}} = \frac{{10,2}}{{51}} = 0,2\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,2 \times 30 = 6\\b = 10 \times 0,2 = 2\\c = 6 \times 0,2 = 1,2\\d = 5 \times 0,2 = 1\end{array} \right.\end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )