Cho A=4+2^2+2^3+2^4+…..+2^20. Chứng minh rằng A là một lũy thừa của 2

Question

Cho A=4+2^2+2^3+2^4+…..+2^20. Chứng minh rằng A là một lũy thừa của 2

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-15T18:57:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:59:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  A=4+2^2+2^3+2^4+…..+2^20

  Đặt B=2^2+2^3+2^4+…..+2^20

  =>2B=2^3+2^4+2^5+…..+2^21

  =>2B-B=(2^3+2^4+2^5+…..+2^21)-(2^2+2^3+2^4+…..+2^20)

  =>B=2^21-2^2=2^21-4

  =>A=B+4=2^21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )