Cho A=5x1y. Hãy thay x,y bởi những chữ số thích hợp để nhận được số có 4 chữ số khác nhau chia hết ch 2,3 và chia cho 5 dư4

Question

Cho A=5x1y. Hãy thay x,y bởi những chữ số thích hợp để nhận được số có 4 chữ số khác nhau chia hết ch 2,3 và chia cho 5 dư4

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-12-04T06:02:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:03:41+00:00

  A=5x1ychia cho 5 dư 4 nên y tận cùng bằng 4 hoặc bằng 9

  Mà  $ 5x1y$ chia hết cho $ 2$ nên $ y = 4$

  số đó có dạng $5×14$, tổng các chữ số của số này là

  $5 + x + 1 + 2 = 10 + x $

  Chia hết cho $3$ nên 

  $10 + x = 12 $hoặc $10 + x = 15$ hoặc$ 10 + x = 18 $(vì $x$ là số có một chữ số)

  $+) 10 + x = 12$

  $x = 2$

  $+) 10 + x = 15$

  $x = 5$

  $+) 10 + x = 18$

  $x= 8$

  Vậy $x =2$ hoặc$ x = 5$ hoặc$ x = 8$ và$ y = 4$

   

  0
  2021-12-04T06:04:03+00:00

  Cho mình xin hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )