cho A=936+2934+432+x với x thuộc N.Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 9 và 2

Question

cho A=936+2934+432+x với x thuộc N.Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 9 và 2

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-07T21:02:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T21:03:52+00:00

  X=0 ĐỂ A CHIA HẾT CHO 9 VÀ 2

   

  0
  2021-08-07T21:04:05+00:00

  Đáp án:

  \(x = 18\,k\,\,\,\left( {k \in \mathbb{N}} \right).\)

  Giải thích các bước giải:

  \(A = 936 + 2934 + 432 + x\,\,\,\,\left( {x \in \mathbb{N}} \right).\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}936\,\,\, \vdots \,\,2\\2934\,\, \vdots \,\,2\\432\,\, \vdots \,\,2\end{array} \right. \Rightarrow 936 + 2934 + 432\,\, \vdots \,\,2\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow A\,\, \vdots \,\,2 \Leftrightarrow \,\,x\,\,{\kern 1pt} {\kern 1pt}  \vdots \,\,2\\ \Rightarrow x = 2k\,\,\,\left( {k \in \mathbb{N}} \right)\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\end{array}\)

  Lại có: \(\left\{ \begin{array}{l}936\,\,\, \vdots \,\,9\\2934\,\, \vdots \,\,9\\432\,\, \vdots \,\,9\end{array} \right. \Rightarrow 936 + 2934 + 432\,\, \vdots \,\,9\)

  \( \Rightarrow A\,\, \vdots \,\,9 \Leftrightarrow \,\,x\,\,{\kern 1pt} {\kern 1pt}  \vdots \,\,9\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta thấy để \(A\,\, \vdots \,\,2,\,\,A\,\, \vdots \,\,9\) thì \(x\,\,   \vdots \,\,2,\,\,\,x\,\, \vdots \,\,9 \Rightarrow x\,\, \vdots \,\,18\)

  Vậy \(x = 18\,k\,\,\,\left( {k \in \mathbb{N}} \right).\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )