Cho /a+b/=0 nhân xét gì về độ dài phương hướng của a vàb Vécto nha mọi người giúp em với ạ

Question

Cho /a+b/=0 nhân xét gì về độ dài phương hướng của a vàb
Vécto nha mọi người giúp em với ạ

in progress 0
Abigail 44 phút 2021-09-26T18:24:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T18:25:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Hai vector a và b đó ngược chiều nhau,cùngphương và có độ dài như nhau

  0
  2021-09-26T18:25:44+00:00

  Đáp án:

  Hai vector a và b ngược chiều nhau, cùng phương và có độ dài bằng nhau

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )