cho a+b=2 tính m=4(a^3+b^3)-6(a^2+b^2) giải hộ

Question

cho a+b=2 tính m=4(a^3+b^3)-6(a^2+b^2)
giải hộ

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-05T18:54:34+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:55:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

  $ = 8-6ab$

  Lại có $a^2+b^2 = (a+b)^2-2ab$

  $ = 4-2ab$

  Do đó : 

  $M = 4.[8-6ab] – 6.[4-2ab]$

  $ = 32-24ab – 24+12ab$

  $ = 8 – 12ab$

  0
  2021-09-05T18:56:06+00:00

  `M=4(a^3+b^3)-6(a^2+b^2)`

  `M=4(a+b)(a^2-ab+b^2)-6(a^2+b^2)`

  Có: `a+b=2 ⇒ (a+b)^2 = 2^2 ⇔ a^2+2ab+b^2 = 4 ⇒ a^2+b^2 = 4-2ab`

  Thay `a^2+b^2=4-2ab` và `a+b=2` vào `M` ta có:

  `M= 4. 2. ( 4-2ab – ab ) – 6. ( 4-2ab)`

  `M= 8 (4 – 3ab) – 6. (4-2ab)`

  `M= 32-24ab-24+12ab`

  `M=8-12ab.`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )