Cho a+b+c bằng 0, chứng minh M bằng N bằng P với M: a(a+b)(a+c) N: (b+c)(b+a).b P: c(c+a)(c+b)

Question

Cho a+b+c bằng 0, chứng minh M bằng N bằng P với
M: a(a+b)(a+c)
N: (b+c)(b+a).b
P: c(c+a)(c+b)

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-09T23:41:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:42:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-09T23:42:52+00:00

  Vì `a+b+c=0` nên : 

  $\left\{\begin{array}{l}
  a + b =-c \\
  a + c = -b\\
  b + c = -a
  \end{array}\right.$

  Khi đó ta có :

  `M = a . (a+b) . (a+c) = a . (-c) . (-b) = abc`
  `N = (b+c) . (b+a).b = -a . (-c) . b = abc`
  `P = c. (c+a).(c+b) = c . (-b) . (-a)  =abc`

  Suy ra `M=N=P`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )