cho a + b+ c bằng 0 cmr a mũ 3 + c mũ 3 +b mũ 3 bằng 3abc

Question

cho a + b+ c bằng 0 cmr a mũ 3 + c mũ 3 +b mũ 3 bằng 3abc

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-09-28T15:39:29+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:41:28+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  \(\begin{array}{l}{a^3} + {b^3} + {c^3} – 3abc = \left( {a + b + c} \right)\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2} – ab – bc – ac} \right) = 0\\ \Rightarrow {a^3} + {b^3} + {c^3} = 3abc\end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )