Cho a,b,c,d,e,g,x là những hợp chất vô cơ nào thích hợp nhất trong các phản ứng sau, em hãy thay vào và hoàn thành phương trình phản ứng(Thêm điều kiệ

Question

Cho a,b,c,d,e,g,x là những hợp chất vô cơ nào thích hợp nhất trong các phản ứng sau, em hãy thay vào và hoàn thành phương trình phản ứng(Thêm điều kiện nếu cần)
a + b -> c
c + CO -> a + d
a + HCl -> g + e
c + e -> a + x
b + e -> x

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-07T20:43:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:45:28+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  3Fe + 2{O_2} \xrightarrow{t^0} F{e_3}{O_4}\\
  F{e_3}{O_4} + 4CO \xrightarrow{t^0} 3Fe + 4C{O_2}\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  F{e_3}{O_4} + 4{H_2} \xrightarrow{t^0} 3Fe + 4{H_2}O\\
  2{H_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0} 2{H_2}O
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )