Cho `a/b` = `c/d` . Hãy chứng minh a+b/b= c+d/d

Question

Cho `a/b` = `c/d` . Hãy chứng minh
a+b/b= c+d/d

in progress 0
Caroline 21 phút 2021-09-10T02:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:16:25+00:00

  Đặt: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ 

  Suy ra: $a = b.k$.    và $c = d.k$ 

  Khi đó: 

  $\frac{a + b}{b} = \frac{b.k + b}{b} = \frac{b(k + 1)}{b} = k + 1$ 

  $\frac{c + d}{d} = \frac{d.k + d}{d} = \frac{d(k + 1)}{d} = k + 1$ 

  Vậy: 

  $\frac{a + b}{b} = \frac{c + d}{d}$

   

  0
  2021-09-10T02:16:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )