cho a/b= c/d Hãy chứng minh2a+3b/b = 2c+3d/d

Question

cho a/b= c/d Hãy chứng minh2a+3b/b = 2c+3d/d

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-10T01:47:08+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T01:48:10+00:00

  2a+3b/b = 2c+3d/d

  => 2 và `a/b` +3= 2 và `c/d` +3

  => 2 và `a/b` +3 = 2 và `c/d` +3

  => 2 và `a/b` = `2c/d`

  => `a/b`= `c/d`

  Học tốt nhá~

  0
  2021-09-10T01:48:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `a/b=c/d=k=>a=bk;c=dk`

   Có:

  `(2a+3b)/b=(2bk+3b)/b=(b(2k+3))/b=2k+3`

  `(2c+3d)/d=(2dk+3d)/d=(d(2k+3))/d=2k+3`

  `=>(2a+3b)/b=(2c+3d)/d`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )